Satın Alma İlanı

Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alma İlanı

 27 Nolu İlan

Büro ve İşyeri Mal Malzeme Alma İlanı

Diğer Proje Giderleri Alma İlanı

Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları Alma İlanı

Kitap (Yerli-Yabancı) Yayın Alma İlanı

Kongre ve Kurslara Katılım Alma İlanı

Makine, Teçhizat Bakım, Onarım ve Destek Alma İlanı

Sarf Malzemesi Alma İlanı

Yazılım Program Alma İlanı

Misyon

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında üniversitelerimizin ihtiyacı olan öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla Araştırma Görevlisi kadrolarına atanan Öğretim Elemanlarının eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleriyle; topluma evrensel düzeyde liderlik yapabilen, ürettiği bilimi insanlığın yararına sunabilen, etik değerlere saygılı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları olarak yetiştirilmesini koordine eden bir birim olmaktır.

Vizyon

Verdiği hizmet kalitesiyle bilim insanlarının; bilgi toplumu olma yolunda bilgiye ulaşan, bilgiyi paylaşan, kullanan, yöneten ve değerlendiren bireyler olarak yetişmelerinde eğitim, bilim ve sanata katkı sağlayacak ürün ve teknoloji üretimine aracı olan bir birim olmaktır.

İletişim

ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Akdeniz Üniversitesi Enstitüler Binası A-Blok Kat:3 Oda:314 07058 Konyaaltı / ANTALYA

Tel: 0242 227 44 00
Tel: 0242 227 23 70 - Faks